Telefonpassning / Svarsservice

Svarsservice

Tjänsten ger er en kostnadseffektiv och driftsäker lösning. Genom att styra de inkommande samtalen till oss bemannar ni ert kontor på ett billigare, bättre och effektivare sätt. Era kunder slipper hamna i en telefonsvarare eller ett mobilsvar, utan möts istället av en personlig kontakt.

Tänk på att ca 90% lägger på luren när de hör en telefonsvarare!

Vi använder oss bland annat av en s.k. overflow-funktion, vilket innebär att när era telefonister får kö till sin växel flödar samtalen automatiskt över till oss. Ni kan också koppla över er växel helt till oss när ni är upptagna med möten, semestrar eller vid t ex sjukfrånvaro.

Telefonpassning – vid ej svar, upptaget eller obemannad växel hos er

• Vi svarar med företagets namn och kopplar till rätt person på ert företag.
• Vi svarar i din telefon när du är upptagen, bortrest eller när belastningen på företaget är hög.
• Vi kopplar samtalen vidare till telefon, mobil eller skickar meddelande med epost, fax eller sms.
• Vi kopplar samtal till dig och dina medarbetare, var du än befinner dig.
• Vi svarar alltid efter era instruktioner och önskemål.
• Våra teletjänster ger er fördelar som att ni alltid är anträffbara, vilket bidrar till bättre kundkontakt.
• Ni behöver aldrig bli störda, men ni är alltid nåbara. Vi filtrerar era samtal och släpper endast igenom de samtal ni vill ta.

Exempel på när ni kan använda oss

• besvara alla era samtal
• besvara era overflow samtal
• rycka in vid sjukdom eller konferenser
• som personlig telefonist