SIP Anslutning

Patton_-_SN479x

SIP-anslutning

Anslut er moderna växel mot det fasta telenätet och halvera er telefonikostnad!

Condere SIP-anslutning (SIP-trunk) innebär att alla företag nu har möjlighet att göra en “mjuk”
övergång till den nya tekniken och samtidigt få tillgång till fler tjänster och funktioner i sin nuvarande telefonlösning samt sänka sina telefonikostnader.

SIP-anslutning fungerar som ISDN via (S)IP fast utan gateway

Med vår tjänst sip-anslutning ansluter vi moderna sip-förberedda växlar direkt mot fasta nätet. Denna tjänst fungerar på samma sätt som ISDN via (S)IP fast utan gateway då den funktionen redan finns integrerad i nya växlar. SIP-anslutningen går att kombinera med både Condere Unified och ISDN via (S)IP för att enkelt kunna kombinera både gammal och ny utrustning.